好文詩網_古詩文大全鑒賞
先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風"

(11人評價) 4.9

朝代:宋朝

作者:晏幾道

 

出自宋代詩人晏幾道<鷓鴣天·彩袖殷勤捧玉鐘 Tune: Partridge Sky>
鷓鴣天·彩袖殷勤捧玉鐘


cǎi xiù yīn qín pěng yù zhōng
彩袖殷勤捧玉鐘Time and again with rainbow sleeves you tried to fill

dāng nián pīn què zuì yán hóng
當年拚卻醉顏紅My cup with wine that, drunk, I kept on drinking still.

wǔ dī yáng liǔ lóu xīn yuè
舞低楊柳樓心月You danced and danced till the moon hung low over willow trees;

gē jìn táo huā shàn yǐng fēng
歌盡桃花扇影風You sand and sang till amid peach blossoms blushed the breeze.

cóng bié hòu
從別后Then came the time to part,

yì xiàng féng
憶相逢But you're deep in my heart.

jǐ huí hún mèng yǔ jun1 tóng
幾回魂夢與君同How many times have I met you in dreams at night!

jīn xiāo shèng bǎ yín hóng zhào
今宵剩把銀紅照Now left to gaze at you in silver candlelight,

yóu kǒng xiàng féng shì mèng zhōng
猶恐相逢是夢中I fear it is not you


注釋 


(1)鷓鴣天:詞牌名,又名“思佳客”,五十五字。 此詞黃升《花庵詞選》題作《佳會》。

(2)彩袖:代指穿彩衣的歌女。

(3)玉鐘:古時指珍貴的酒杯,是對酒杯的美稱。

(4)拚(pàn)卻:甘愿,不顧惜。卻:語氣助詞。

(5)“舞低”二句:歌女舞姿曼妙,直舞到掛在楊柳樹梢照到樓心的一輪明月低沉下去;歌女清歌婉轉,直唱到扇底兒風消歇(累了停下來),極言歌舞時間之久。桃花扇,歌舞時用作道具的扇子,繪有桃花。歌扇風盡,形容不停地揮舞歌扇。這兩句是《小山詞》中的名句。“低”字為使動用法,使······低。

(6)同:聚在一起。.

(7)剩把:剩:通“盡(jǐn)”,只管。把:持,握。

(8)銀釭(gāng):銀質的燈臺,代指燈。

彩袖殷勤捧玉鐘。當年拚卻醉顏紅。舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風
翻譯


當年首次相逢你酥手捧杯殷勤勸酒頻舉玉盅,是那么地溫柔美麗和多情,我開懷暢飲喝得酒醉臉通紅。翩翩起舞從月上柳梢的傍晚時分開始,直到樓頂月墜樓外樹梢的深夜,我們盡情地跳舞歌唱,筋疲力盡累到無力再把桃花扇搖動。

自從那次離別后,我總是懷念那美好的相逢,多少回夢里與你相擁。今夜里我舉起銀燈把你細看,還怕這次相逢又是在夢中。


賞析

上片回憶當年佳會,用重筆渲染,見初會時情重;過片寫別后思念,憶相逢實則盼重逢,相逢難再,結想成夢,見離別后情深;結尾寫久別重逢,竟然將真疑夢,足見重逢時情厚。

作品以時為序,上片回憶當年酒宴時的觥籌交錯,兩人初次相逢,一見鐘情,盡歡盡興的情景。“彩袖殷勤捧玉鐘。當年拚卻醉顏紅。舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風。”四句是回憶當年的奢靡生活。“彩袖”的歌女“殷勤捧玉鐘”,此情此景,此人不惜“拼卻”為求“醉顏紅”也成了理所當然,足可見當時詞人與歌女的濃情蜜意,與詞人為求美人歡顏的豪情。而后句“舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風”,以月亮的升落極寫時間之長,又是以夸張的手法生動地描寫了舞宴歌席的環境,霓裳歌女舞姿妙曼,直到月兒低沉,歌聲婉轉,直到桃花扇下回蕩的歌聲都消失了,言極其歌舞盛況。““其中“楊柳”、“桃花”、“月”、“樓”都是那時春天夜晚的景色,但是“楊柳”和“月”是實景,“桃花”和“風”則是虛寫。對仗精巧,似實卻虛,給人一種如夢如幻的美感。
從別后,憶相逢。幾回魂夢與君同。今宵剩把銀釭照,猶恐相逢是夢中
下闋說道重逢之喜前先講相思之苦。作者以自述的方式,吐露了自從分別之后的思念,初遇的情景時常浮現眼前,“從別后,憶相逢。幾回魂夢與君同。”是別后魂夢相思,其中“從別后,憶相逢”飽含了詞人與那位歌女何等的思念與無限的情愫,故而會產生“幾回魂夢與君同”這樣的夢中之憶,言極相思之深,常常魂牽夢繞。詞人這是運用了幾乎白描的手法,與上闋的“彩袖”、“玉鐘”、“楊柳”、“桃花”之著色濃艷成對比,反映了“君龍疾廢臥家,廉叔下世”后詞人心境的變化。“今宵剩把銀釭照,猶恐相逢是夢中。”是柄燭相對傷心夜談,從杜甫羌村》詩“夜闌更秉燭,相對如夢寐”兩句脫化而出,但表達更為輕靈婉折。有多少回自己在睡夢里與戀人歡聚相見。今天真得重逢了,卻又難以相信這是真的,所以點亮銀燈,一次又一次地照看,唯恐還是在睡夢里相見。情思委婉纏綿,辭句清空如話,而其妙處更在于能用聲音配合之美,造成一種迷離惝恍的夢境,有情文相生之妙。而久別重逢,是人類普遍的生活現象之一,也是文學作品習見的表現題材。

這首詞的藝術手法是上片利用彩色字面,描摹當年歡聚情況,似實而卻虛,當前一現,倏歸烏有;下片抒寫久別相思不期而遇的驚喜之情,似夢卻真,利用聲韻的配合,宛如一首樂曲,使聽者也仿佛進入夢境。細品全篇,詞情婉麗,曲折深婉,濃情厚韻。尤其是這首作品同傳統的戀情詞大不相同,格調歡快,意境清新,語言活潑,具有極大的創新性。故成為傳誦千古、膾炙人口的名篇。

北宋趙令畤《侯鯖錄》卷七:晁無咎(即晁補之)言:“叔原不蹈襲人語,而風調閑雅,自是一家。如‘舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風’,自可知此人不生在三家村中也。”

北宋胡仔《漁隱叢話前集》卷五十九引雪浪齋日記:晏叔原工小詞。“舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風”,不愧六朝宮掖體。  

明劉體仁《七頌堂詞繹》云:“‘夜闌更秉燭,相對如夢寐’,叔原(即晏幾道)云:‘今宵剩把銀釭照,猶恐相逢是夢中。’此詩與詞之分疆也。”  

明沈際飛《草堂詩余正集》:“末二句驚喜儼然。” 

清陳廷焯《白雨齋詞話》評曰:“下半闋曲折深婉,自有艷詞,更不得不讓伊獨步。”  

民國陳匪石《宋詞舉》謂:“‘從別后,憶相逢'六字,頗見回環之妙筆。‘幾回魂夢與君同’,承上啟下,措語已妙絕無倫。”  

當代唐圭璋《唐宋詞簡釋》:“‘剩把’與‘猶恐’四字呼應,則驚喜儼然,變質直為婉轉空靈矣。上言夢似真,今言真如夢,文心曲折微妙。”

宋神宗熙寧二年(1069)二月以富弼為宰相,王安石為參知政事,議行新法,朝中政治風云突變。而早在仁宗至和二年(1055)晏殊就已亡故,歐陽修則因反對新法,逐漸失勢,后于熙寧五年(1072)病故,這些親人或父執的亡故或失勢,使晏幾道失去了政治上的依靠,兼之個性耿介、不愿阿附新貴,故仕途坎坷,陸沉下位,生活景況日趨惡化。在這段與先前富貴雍華的生活形成鮮明對比的日子里,晏幾道采用憶昔思今對比手法寫下了許多追溯當年回憶的詞作,《鷓鴣天·彩袖殷勤捧玉鐘》便是這其中的佼佼之作。


精彩推薦

晏幾道的古詩大全

作者介紹

晏幾道
{$view->author} 晏幾道(1030-1106,一說1038—1110 ,一說1038-1112),男,漢族,字叔原,號小山,著名詞人,撫州臨川文港沙河(今屬江西省南昌市進賢縣)人。晏殊第七子。歷任潁昌府許田鎮監、乾寧軍通判、開封府判官等。性孤傲,晚年家境中落。詞風哀感纏綿、清壯頓挫。一般講到北宋詞人時,稱晏殊為大晏,稱晏幾道為小晏。《雪浪齋日記》云:“晏叔原工小詞,不愧六朝宮掖體。”如《鷓鴣天》中的“舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風”等等詞句,備受人們的贊賞。.?

晏幾道詩詞名言

 • 【琵琶弦上說相思。當時明月在,曾照彩云歸】

  pí pá xián shàng shuō xiàng sī 。dāng shí míng yuè zài ,céng zhào cǎi yún guī   琵琶弦上說相思。當時明月在,曾照彩云歸 古:平平平仄仄通通 通平平仄仄 平仄仄平平 ◆歸【上平五微】 今:平平平仄通通平 通平平仄仄 平仄仄平平 ◆歸【五微,ei,ui(uei)】 出自:晏幾道《臨

 • 【渡頭楊柳青青,枝枝葉葉離情】

  dù tóu yáng liǔ qīng qīng ,zhī zhī yè yè lí qíng   渡頭楊柳青青,枝枝葉葉離情 古:仄平平仄平平 平平仄仄平平 ◆情【下平八庚】 今:仄平平仄平平 平平通通平平 ◆情【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】 出自:宋·晏幾道《清平樂》 作品原文:

 • 【欲把相思說似誰,淺情人不知】

  yù bǎ xiàng sī shuō sì shuí ,qiǎn qíng rén bú zhī    欲把相思說似誰,淺情人不知 古:仄仄通通仄仄平 仄平平通平 ◆知【上平四支】 今:仄仄通平通仄平 仄平平通平 ◆知【十三支,(-i)(零韻母)】 出自:宋·晏幾道《長相思》 作品原文:

 • 花信來時,恨無人似花依舊"

  出自宋代詩人晏幾道<點絳唇·花信來時 Tune: Rouged Lips> huā xìn

 • 舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風"

  出自宋代詩人晏幾道<鷓鴣天·彩袖殷勤捧玉鐘 Tune: Partridge Sky>

猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  古詩文網 山西快乐10分钟开奖走势图 山东十一运夺金稳赚 3d澳门彩报1282期 江西福彩新快3坐标连线 体彩七星彩开奖号码 腾讯麻将好友房不见了 哈灵麻将下载安装 山西快乐十分近50期 东方六十一最新开奖 全民麻将正式版 柬埔寨美女捕鱼 吉祥棋牌馆安卓版下载 河南快三组合走势图 双色球在哪个电视台 云南白药股票行情 网上兼职赚钱 孝感卡五星麻将免费