好文詩網_古詩文大全鑒賞
先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

明月別枝驚鵲,清風半夜鳴蟬"

(9人評價) 4.6

朝代:宋朝

作者:辛棄疾

 

出自辛棄疾<西江月·夜行黃沙道中 Tune: The Moon over the West River - Home-going at night from the yellow sand Bridge>

西江月·夜行黃沙道中

míng yuè bié zhī jīng què
明 月 別 枝 驚 鵲Startled by magpies leaving the branch in the moonlight,

qīng fēng bàn yè míng chán
清 風 半 夜 鳴 蟬I hear cicadas shrill in the breeze at midnight.

dào huā xiāng lǐ shuō fēng nián
稻 花 香 里 說 豐 年The ricefields' sweet smell promises a bumper year;

tīng qǔ wā shēng yī piàn
聽 取 蛙 聲 一 片Listen, how frogs' croaks please the ear!

qī bā gè xīng tiān wài
七 八 個 星 天 外Beyond the clouds seven or eight stars twinkle;

liǎng sān diǎn yǔ shān qián
兩 三 點 雨 山 前Before the hills two or three raindrops sprinkle.

jiù shí máo diàn shè lín biān
舊 時 茅 店 社 林 邊There is an inn beside the village temple. Look!

lù zhuǎn xī tóu hū jiàn
路 轉 溪 頭 忽 見The winding path leads to the hut beside the brook.

注釋

⑴西江月:唐教坊曲名,后用作詞牌名。調名取自李白《蘇臺覽古》“只今唯有西江月,曾照吳王宮里人”。西江是長江的別稱,調詠吳王西施的故事。又名“白蘋香”“步虛詞”“晚香時候”“玉爐三澗雪”“江月令”。雙調五十字,平仄兩協。后闋字句作法與前闋相同。

⑵黃沙道:指的是從江西省上饒縣黃沙嶺鄉黃沙村的茅店到大屋村的黃沙嶺之間約20公里的鄉村道路,南宋時是一條直通上饒古城的比較繁華的官道,東到上饒,西通江西省鉛山縣。

⑶“明月”句:意思是明亮的月光驚醒了睡在樹枝上的喜鵲。語出蘇軾《次韻蔣穎叔》詩:“明月驚鵲未安枝,一棹飄然影自隨。”又蘇軾《杭州牡丹開時仆猶在常潤周令作詩見寄次其韻》詩:“天靜傷鴻猶戢翼,月明驚鵲未安枝。”別枝,斜枝。

⑷七八個星二句:何光遠《鑒誡錄》卷五“容易格”條:“王蜀盧侍郎延讓吟詩,多著尋常容易言語。有松門寺詩云:‘兩三條電欲為雨,七八個星猶在天。’”

⑸鳴蟬:蟬叫聲。

⑹舊時:往日。茅店:茅草蓋的鄉村客店。社林:土地廟附近的樹林。社,土地神廟。古時,村有社樹,為祀神處,故曰社林。

⑺忽見:忽然出現。見,同“現”,顯現,出現。


翻譯
明月別枝驚鵲,清風半夜鳴蟬。稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片。

天邊的明月升上了樹梢,驚飛了棲息在枝頭的喜鵲。清涼的晚風仿佛吹來了遠處的蟬叫聲。在稻谷的香氣里,人們談論著豐收的年景,耳邊傳來一陣陣青蛙的叫聲,好像在說著豐收年。

天空中輕云漂浮,閃爍的星星時隱時現,山前下起了淅淅瀝瀝的小雨,我急急地從小橋過溪想要躲雨。往日,土地廟附近樹林旁的茅屋小店哪里去了?拐了個彎,茅店忽然出現在眼前。


賞析
此詞中所說的黃沙嶺在上饒縣西四十里,嶺高約十五丈,深而敞豁,可容百人。下有兩泉,水自石中流出,可溉田十余畝。這一帶不僅風景優美,也是農田水利較好的地區。辛棄疾在上饒期間,經常來此游覽,他描寫這一帶風景的詞,現存約五首,即:《生查子·獨游西巖》二首、《浣溪沙·黃沙嶺》一首,《鷓鴣天·黃沙道中即事》一首,以及這首《西江月·夜行黃沙道中》。

辛棄疾的這首詞前兩句“明月別枝驚鵲,清風半夜鳴蟬”表面看來,寫的是風、月、蟬、鵲這些極其平常的景物,然而經過作者巧妙的組合,結果平常中就顯得不平常了。鵲兒的驚飛不定,不是盤旋在一般樹頭,而是飛繞在橫斜突兀的枝干之上。因為月光明亮,所以鵲兒被驚醒了;而鵲兒驚飛,自然也就會引起“別枝”搖曳。同時,知了的鳴叫聲也是有其一定時間的。夜間的鳴叫聲不同于烈日炎炎下的嘶鳴,而當涼風徐徐吹拂時,往往特別感到清幽。總之,“驚鵲”和“鳴蟬”兩句動中寓靜,把半夜“清風”“明月”下的景色描繪得令人悠然神往。

接下來“稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片”,把人們的關注點從長空轉移到田野,表現了詞人不僅為夜間黃沙道上的柔和情趣所浸潤,更關心撲面而來的漫村遍野的稻花香,又由稻花香而聯想到即將到來的豐年景象。此時此地,詞人與人民同呼吸的歡樂,盡在言表。稻花飄香的“香”,固然是描繪稻花盛開,也是表達詞人心頭的甜蜜之感。而說豐年的主體,不是人們常用的鵲聲,而是那一片蛙聲,這正是詞人匠心獨到之處,令人稱奇。在詞人的感覺里,儼然聽到群蛙在稻田中齊聲喧嚷,爭說豐年。先出“說”的內容,再補“聲”的來源。以蛙聲說豐年,是詞人的創造。

以上四句純然是抒寫當時當地的夏夜山道的景物和詞人的感受,然而其核心卻是洋溢著豐收年景的夏夜。因此,與其說這是夏景,還不如說是眼前夏景將給人們帶來的幸福。
七八個星天外,兩三點雨山前。舊時茅店社林邊,路轉溪橋忽見。
不過,詞人所描寫的夏景并沒有就此終止。如果說詞的上闋并非寥廓夏景的描繪,那么下闋卻顯然是以波瀾變幻、柳蔭路曲取勝了。由于上闋結尾構思和音律出現了顯著的停頓,因此下闋開頭,詞人就樹立了一座峭拔挺峻的奇峰,運用對仗手法,以加強穩定的音勢。“七八個星天外,兩三點雨山前”,在這里,“星”是寥落的疏星,“雨”是輕微的陣雨,這些都是為了與上闋的清幽夜色、恬靜氣氛和樸野成趣的鄉土氣息相吻合。特別是一個“天外”一個“山前”,本來是遙遠而不可捉摸的,可是筆鋒一轉,小橋一過,鄉村林邊茅店的影子卻意想不到地展現在人們的眼前。詞人對黃沙道上的路徑盡管很熟,可總因為醉心于傾訴豐年在望之樂的一片蛙聲中,竟忘卻了越過“天外”,邁過“山前”,連早已臨近的那個社廟旁樹林邊的茅店,也都沒有察覺。前文“路轉”,后文“忽見”,既襯出了詞人驟然間看出了分明臨近舊屋的歡欣,又表達了他由于沉浸在稻花香中以至忘了道途遠近的怡然自得的入迷程度,相得益彰,體現了作者深厚的藝術功底,令人玩味無窮。

從表面上看,這首詞的題材內容不過是一些看來極其平凡的景物,語言沒有任何雕飾,沒有用一個典故,層次安排也完全是聽其自然,平平淡淡。然而,正是在看似平淡之中,卻有著詞人潛心的構思,淳厚的感情。在這里,讀者也可以領略到稼軒詞于雄渾豪邁之外的另一種境界。

西江月·夜行黃沙道中》是宋代詞人辛棄疾貶官閑居江西時創作的一首吟詠田園風光的詞。此詞著意描寫黃沙嶺的夜景:明月清風,疏星稀雨,鵲驚蟬鳴,稻花飄香,蛙聲一片。全詞從視覺、聽覺和嗅覺三方面抒寫夏夜的山村風光,情景交融,優美如畫,恬靜自然,生動逼真,是宋詞中以農村生活為題材的佳作。


精彩推薦

辛棄疾的古詩大全

作者介紹

辛棄疾
{$view->author} 辛棄疾(1140-1207),南宋詞人。原字坦夫,改字幼安,別號稼軒,漢族,歷城(今山東濟南)人。出生時,中原已為金兵所占。21歲參加抗金義軍,不久歸南宋。歷任湖北、江西、湖南、福建、浙東安撫使等職。一生力主抗金。曾上《美芹十論》與《九議》,條陳戰守之策。其詞抒寫力圖恢復國家統一的愛國熱情,傾訴壯志難酬的悲憤,對當時執政者的屈辱求和頗多譴責;也有不少吟詠祖國河山的作品。題材廣闊又善化用前人典故入詞,風格沉雄豪邁又不乏細膩柔媚之處。由于辛棄疾的抗金主張與當政的主和派政見不合,后被彈劾落職,退隱江西帶湖。.?

辛棄疾詩詞名言

 • 八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲。

  bā bǎi lǐ fēn huī xià zhì,wǔ shí xián fān sài wài shēng   八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲。 古:仄仄仄通平仄仄 仄仄平平仄仄平  ◆聲【下平八庚】 今:平仄仄通平仄仄 仄平平平通仄平  ◆聲【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】 出自:宋.辛棄疾《破陣子·

 • 稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片。

  dào huā xiāng lǐ shuō fēng nián,tīng qǔ wā shēng yī piàn 。   稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片。 古:仄平平仄仄平平 通仄平平仄仄  ◆片【去聲十七霰】 今:仄平平仄通平平 平仄平平通通  ◆片【八寒,an,ian,uan,üan】 出自:宋.辛棄疾《西江月·夜行黃沙道中》

 • 莫遣旁人驚去,老夫靜處閑看。

  mò qiǎn páng rén jīng qù,lǎo fū jìng chù xián kàn ??莫遣旁人驚去,老夫靜處閑看 古:仄仄平平平仄?仄平仄仄平通◆看【上平十四寒】【去聲十五翰】 今:仄仄平平平仄?仄平仄仄平通◆看【八寒,an,ian,uan,üan】 出自:

 • 向河梁、回頭萬里,故人長絕。

  xiàng hé liáng 、huí tóu wàn lǐ ,gù rén zhǎng jué   向河梁、回頭萬里,故人長絕 古:仄平平 通平仄仄 仄平通仄 ◆絕【入聲九屑】 今:仄平平 平平仄仄 仄平通平 ◆絕【三皆,ie,üe】 出自:辛棄疾《賀新郎》 作品原文拼音及韻律: lǜ shù

 • 欲說還休,卻道天涼好個秋。

  yù shuō hái xiū ,què dào tiān liáng hǎo gè qiū 欲說還休,卻道天涼好個秋 仄仄平平,仄仄平平仄仄平  ★ 秋『十一尤平聲』 仄通平平,仄仄平通仄仄平 出自:辛棄疾《丑奴兒·書博山道中壁》 作品原文拼音及韻律: shǎo nián bú shí chóu zī wèi ,ài shàng céng l

猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  古詩文網 山西快乐10分钟开奖走势图 财牛汇配资 十分快三开奖网站 排列3玩法 四川麻将技巧八 三连肖100元赔多少 天津11选五5开奖结果 德甲直播免费24直播网 体彩p3开奖结果267期 体育彩票哪天开奖 竞彩半全场 大乐透预测 黑龙江福彩22选5走势图 老版捕鱼达人3单机版 排列五开奖综合走势图 江苏体彩7位数 在家怎样兼职赚钱可靠