好文詩網_古詩文大全鑒賞
先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

秋風起兮白云飛,草木黃落兮雁南歸”

(9人評價) 5

朝代:兩漢

作者:劉徹

 

劉徹<秋風辭 Song of the Autumn Wind>

劉徹<秋風辭>

qiū fēng qǐ xī bái yún fēi
秋 風 起 兮 白 云 飛, The autumn wind rises, oh! And white clouds sail the sky;

cǎo mù huáng luò xī yàn nán guī
草 木 黃 落 兮 雁 南 歸Grass and leaves yellow, oh! And wild geese southward fly.

lán yǒu xiù xī jú yǒu fāng
蘭 有 秀 兮 菊 有 芳Orchids and asters, oh! Sweeten the chilly air;

huái jiā rén xī bú néng wàng
懷 佳 人 兮 不 能 忘But how can I forget, oh! My lady sweet and fair!

fàn lóu chuán xī jì fén hé
泛 樓 船 兮 濟 汾 河We sail pavilion boat, oh! Across the river long;

héng zhōng liú xī yáng sù bō
橫 中 流 兮 揚 素 波We reach the mid-stream, oh! And see the breakers white.

xiāo gǔ míng xī fā zhào gē
簫 鼓 鳴 兮 發 棹 歌The flutes are played and drums, oh! Beat time to rowers' song.

huān lè jí xī āi qíng duō
歡 樂 極 兮 哀 情 多But sorrow would arrive, oh! When pleasures reach their height.

shǎo zhuàng jǐ shí xī nài lǎo hé
少 壯 幾 時 兮 奈 老 何How long will youth endure, oh! When old age is in sight!


注釋


①辭:韻文的一種。

②黃落:變黃而枯落。

③秀:此草本植物開花叫“秀”。這里比佳人顏色。芳:香氣,比佳人香氣。蘭、菊:這里比擬佳人。“蘭有秀”與“菊有芳”,互文見義,意為蘭和菊均有秀、有芳。

④佳人:這里指想求得的賢才。

⑤泛:浮。樓船:上面建造樓的大船。泛樓船,即“乘樓船”的意思。汾河:起源于山西寧武,西南流至河津西南入黃河。

⑥中流:中央。揚素波:激起白色波浪。

⑦鳴:發聲,響。發:引發,即“唱”。棹(zhào):船槳。這里代指船。棹歌:船工行船時所唱的歌。

⑧極:盡。

⑨奈老阿:對老怎么辦呢?

翻譯


秋風刮起,白云飛。草木枯黃雁南歸。

秀美的是蘭花呀,芳香的是菊花。思念美人難忘懷。

乘坐著樓船行駛在汾河上,劃動船槳揚起白色的波浪。

吹起簫來打起鼓,歡樂過頭哀傷多,年輕的日子早過去,漸漸衰老沒奈何。


賞析

秋風起兮白云飛,草木黃落兮雁南歸。 蘭有秀兮菊有芳,懷佳人兮不能忘。 泛樓船兮濟汾河,橫中流兮揚素波。 簫鼓鳴兮發棹歌,歡樂極兮哀情多。 少壯幾時兮奈老何!
全詩比興并用、情景交融,是中國文學史上“悲秋”的名作。

這首詩的主題思想,歷史上有兩種不同的說法,一謂寫“樂極哀來,驚心老至”,一謂“此辭有感秋搖落。系念求仙意, ‘懷佳人’句,一篇之骨”(張玉谷《古詩賞析》卷三)。張玉谷又補充說:“以佳人為仙人,似近、乎鑿。然帝之幸河東,祠后土,皆為求仙起見,必作是解,于時事始合,而章義亦前后一線穿去” (同上)。詩中求仙之意不明說,只以“懷佳人兮不能忘”一句暗點,意趣含蓄,妙在其中。

全詩共有九句,可分作四層:“秋風起兮白云飛,草木黃落兮雁南歸”為第一層,點出季節時令特點。這兩句狀物描景,有色彩形象,有流動感,念來自然平易,而句式結構又十分緊促干練,起、飛、落、歸這幾個動詞的組合,直給人以物換星移的緊迫感。此后曹“秋風蕭瑟天氣涼,草木搖落露為霜”和唐詩“秋風吹白云,萬里渡河汾”等諸如此類的佳句,無不受到《秋風辭》的啟示,而兀出一定的繼承、借鑒關系。明人謝榛以為,《秋風辭》之起句,出于高祖劉邦的“大風起兮云飛揚”(《四溟詩話》)。僅從字面看,固然不錯;但兩者的境界和情韻,卻頗為異趣:“大風起兮云飛揚”,蒼莽遼闊,表現的是風云際會中崛起的雄主壯懷;“秋風起兮白云飛”,則清新明麗,蕩漾著中流泛舟、俯仰賞觀的歡情,聯系后句,其韻味似乎更接近于《九歌·湘夫人》的“嫋嫋兮秋風,洞庭波兮木葉下。”而武帝,大約也正從這相似的情境,聯想到了《湘夫人》“沅有茝兮澧有蘭,思公子兮未敢言”,不禁脫口吟出了下聯兩句。

三、四句“蘭有秀兮菊有芳,懷佳人兮不能忘”為第二層,是作者的因景聯想和中心情思,蘭草的秀麗,菊花的清香,各有千秋,耐人品味。春蘭秋菊自有盛時,作者觀賞的情趣和心態可以相見。接著作者由對花木的觀賞,引發起對佳人的懷念,這種由物到人的移情,在中國古典文學作品中是常用的手法,如屈原《離騷》有“日月忽其不淹兮,春與秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之遲暮”的句子。“懷佳人兮不能忘”里的“佳人”不僅僅局限在字面的本身,它也可以包容了作者對事業的追求心愿,正象屈原以美人比喻自身理想的高潔一樣。

也有觀點認為武帝于把酒臨風之際,懷念的心中“佳人”是指那位“一顧傾人城,再顧傾人國”的北方“佳人”李夫人。李夫人死于元狩年間,武帝思念不已,竟至于信少翁之說,夜致其形貌于宮,在隔帷佇望之中,唱出了“是邪?非邪?立而望之,翩何姍姍其來遲” 的迷茫之歌。而今七、八年過去,武帝還是不能忘懷于她,終于在秋日白云之下,又牽念起這位隔世伊人了。這兩句化用《九歌》人神相殊之境,寫武帝對“佳人” 的生死相望之思,確有魯迅先生所說那種“纏綿流麗”的韻致。

五、六、七句“泛樓船兮濟汾河,橫中流兮揚素波。簫鼓鳴兮發棹歌”為第三層,是泛舟中流的生動描繪,詩情復又一振,極寫武帝泛舟中流、君臣飲宴的歡樂景象。漢武帝與群臣祭祠后土之后,坐著樓船渡過汾河,但見河中心翻滾起白色的鱗鱗水波,這時樓船上宴飲正酣,簫鼓齊鳴,樂工歌伎們唱著舞著,與那艄公劃船的聲音上下相應和,不絕于耳。這一層每句均包含兩個動詞,依次泛、濟、橫、揚、鳴、發的排列開來,將“忻然中流”的熱烈場面彩繪得聲情并茂,呼之欲出。

八、九句“歡樂極兮哀情多,少壯幾時兮奈老何!”為第四層,是作者此次行幸河東,樂極哀來的深沉感慨。過分的歡樂之后,又帶給人哀怨的心緒,青春難再,老之將至,因而不得不及時行樂了。這一描狀自然景物后的思想歸結,仍沒有擺脫了古代騷人墨客的低沉情調。正象漢武帝本人一樣,既有平南越、斥匈奴、興太學、崇儒術的文治武功,又有敬神仙、請方士,因橫征暴斂至使“流民愈多,盜賊分行”的過錯(見《漢書》卷四十六《石慶傳》),所以這首《秋風辭》既有不少自然流暢,使人成誦難忘的秀句,又有嘆息人生短暫的虛無色彩。

總結看來,首二句寫秋景如畫,三、四句以蘭、菊起興,融悲秋與懷人為一。以下各句寫舟中宴飲,樂極生哀,而以人生易老的慨嘆作結。

此詩語言清麗、明快,句句押韻,節奏快,樂感強,在藝術風格上受楚辭影響較大,首兩句受到宋玉《九辯》的影響、、宋玉《九辯》有“悲哉,秋之為氣也,蕭瑟兮,草木搖落而變衰;……雁靡靡而南游兮,鷗雞啁哳而悲鳴”等等,均為《秋風辭》所取影。前四句兩句一換韻,后四句又另押一個韻,共三個韻。在句式上,每句中帶一“兮”字,也與楚辭相近,所以被辯體批評家稱為楚調樂府。

全詩構思巧妙,意境優美,音韻流暢,很適合于傳唱。


精彩推薦

劉徹的古詩大全


作者介紹

劉徹
{$view->author} 漢武帝劉徹(公元前156年-前87年),西漢的第7位皇帝,杰出的政治家、戰略家、詩人。劉徹開拓漢朝最大版圖,在各個領域均有建樹,漢武盛世是中國歷史上的三大盛世之一。晚年窮兵黷武,又造成了巫蠱之禍,征和四年劉徹下罪己詔。公元前87年劉徹崩于五柞宮,享年70歲,謚號孝武皇帝,廟號世宗,葬于茂陵。.?
猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  手機版 山西快乐10分钟开奖走势图 中国体彩竞彩比分含加时吗 微博怎样打广告赚钱是真的吗 7m篮球即时比分网 天龙八部老区挖宝图赚钱么 厦门学做甜品赚钱 新新浪体育 做美团 饿了么快餐单赚钱么 雪缘园足球资料库app 翼盟彩票群 梦幻西游星辉石赚钱 七乐彩 dnf刷远古材料赚钱吗 7m篮球比分网 足彩进球彩 阅读赚钱软件安全嘛 澳大利亚足球超级联赛雪缘园