好文詩網_古詩文大全鑒賞
先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

【天涯何處無芳草】

(1人評價) 5

朝代:宋朝

作者:蘇軾

 

tiān yá hé chù wú fāng cǎo
  天涯何處無芳草
古:平平平仄平平仄 ◆草【上聲十九皓】
今:平平平仄平平仄 ◆草【六豪,ao,iao】
出自:宋·蘇軾《蝶戀花·春景》
天涯何處無芳草

【天涯何處無芳草釋義】

指大千世界機會很多,不要過分注重于某一件事兒而不知變通

【天涯何處無芳草問答】

天涯何處無芳草 下一句是什么?
正規如下: “天涯何處無芳草”出自蘇東坡的《蝶戀花》 原文: 花褪殘紅青杏校燕子飛時,綠水人家繞。枝上柳綿吹又少,天涯何處無芳草。墻里秋千墻外道。墻外行人,墻里佳人笑。笑漸不聞聲漸悄,多情卻被無情惱。

作品原文:
《蝶戀花·春景》

宋·蘇軾

花褪殘紅青杏小。燕子飛時,

綠水人家繞。

枝上柳綿吹又少,天涯何處無芳草!


墻里秋千墻外道。墻外行人,

墻里佳人笑。

笑漸不聞聲漸悄,多情卻被無情惱。

【天涯何處無芳草句例】

中英句例:

天涯何處無芳草。海里的魚多得是。
There are plenty of fish in the sea. 


我告訴她別擔心,她會再找到一個的,因為天涯何處無芳草(海里還有很多其他的魚)。
I told her not to worry, she will find another one because there are plenty of other fish in the sea.


“天涯何處無芳草”這句話對于那些好幾個月見不到其他單身女人的男人來說,比起對現在的男人更加算不上一種安慰。
The maxim "There are plenty more fish in the sea" would be even less of a comfort to a man who knows that he might not set eyes on another single woman for months. 


我妹妹最近跟她男朋友分手了,我告訴她別傷心,她會找著一個合適的人的,天涯何處無芳草嘛!
Recently, my sister broke up with her boyfriend. I told her not to worry, she will find another one because there are plenty of fish in the sea. 


我打給詹姆士,他告訴我天涯何處無芳草,不用太擔心這件事。
I called James, and he told me that there were more fish in the sea and not to worry about it. 


天涯何處無芳草。好男人多的是。別傷心了。
There are good man out there, look around. Don't be sad. 


事實傷人的。天涯何處無芳草啊!
Truth hurts. There are many fishes in the sea. 


振作起來,湯姆,天涯何處無芳草。
Perk up, Tom. There are lots of pretty girls around. 


堅持不懈,或是放棄,天涯何處無芳草。
Perseverance, or give up, there are plenty of fish in the sea. 


再見。喔算了,天涯何處無芳草呢。
Bye. Oh well, there are lots of fish in the sea. 


我男朋友和我分手了,可我不在乎——天涯何處無芳草。
My boyfriend and I have split up but I don't care - there's plenty more fish in the sea. 


翻譯一下!謝謝…噢噢,別想太多,天涯何處無芳草? …
did not think about too much, Horizon where does n… 


我勸她別擔心,她會找到更好的,因為thereareplentyofotherfishinthesea(天涯何處無芳草)。
I told her not to worry, she will find another one because there are plenty of other fish in the sea .


阿Q的精神勝利法其實并不是一無是處的,至少他讓我想到天涯何處無芳草。
The victorious law of spirit of Aqiu is not neither rhyme nor reason, it makes me think that there is plenty more fish in the sea at least. 


漢語句例:

人間處處有真情,不搶經驗行不行;天涯何處無芳草,換個地方好不好。

枝上柳綿吹又少,天涯何處無芳草。墻里秋千墻外道,墻外行人,墻里佳人笑。笑漸不聞聲漸消,多情卻被無情惱。

笑漸不聞聲漸悄,多情卻被無情惱。枝上柳綿吹又少,天涯何處無芳草!

天涯何處無芳草,何必單戀一枝花。

枝上柳綿吹又少,天涯何處無芳草。蘇軾 

天涯何處無芳草,何必非在本校找。

天涯何處無芳草,何必非在身邊找。本來數量就不多,何況質量又不好。

濃妝淡抹總相宜,我要祝你更美麗;天涯何處無芳草,我要祝你沒煩惱;似曾相識燕歸來,我要祝你更精彩;莫待無花空折枝,今日祝福正當時。三八節快樂!

天涯何處無芳草?"不吃窩邊草""不吃回頭草"的男人都以為"天涯何處無芳草"?就怕"找得到天涯人,找不到天涯心"。

天涯何處無芳草,為何偏在身邊找,本來數量就不多,何況質量又不好。

天涯何處無芳草,為什么非得把有夫之婦找。要形象有形象要個頭有個頭,不就口齒有點問題嗎?

天涯何處無芳草,何必要在學校找。本來數量就不多,何況質量不太好。

校花是指美女,校草是指帥哥。所以,“天涯何處無芳草,何必單戀一枝花”的意思就是:天下那么多男人,干嘛要去喜歡一個女人啊!我終于懂了!

天涯何處無芳草?”,“他們都沒阿策好。”,“兔子不吃窩邊草。”,“阿策是花不是草。”,“多情總被無情惱。”,“我把阿策當做寶。”,“……”齊子忠無語了。酥油餅 

帥光棍是天涯何處無芳草,好光棍是堅決不吃窩邊草,傷心的光棍是好馬不吃回頭草,快樂的光棍是天天都有幸運草。光棍節,愿你做個快樂的光棍。

天涯何處無芳草,何必要在身邊找,本來數量就不多,何況質量又不好。

天涯何處無芳草,一代更比一代少。如今獨生都是寶,無車無房不好找。膚白貌美個不高,為何就是沒人挑。單身原因哪里找,計劃生育搞得好!

多情卻被無情惱,天涯何處無芳草?蘇軾 

花褪殘紅青杏小,燕子飛時,綠水人家繞。枝上柳綿吹又少,天涯何處無芳草!墻里秋千墻外道,墻外行人,墻里佳人笑。笑漸不聞聲漸悄,多情卻被無情惱。蘇軾 

他被她無理地拒絕了,我安慰他說:“塞翁失馬,安知非福,天涯何處無芳草?”。

花褪殘紅青杏小。燕子飛時、綠水人家繞。枝上柳綿吹又少,天涯何處無芳草!墻里秋千墻外道。墻外行人,墻里佳人笑。笑漸不聞聲漸悄,多情卻被無情惱。一個誤入宋朝的女子,在散著墨香的詞卷里,發出不知所以的感嘆。

他被女方無理地拒絕了,我安慰他說:“塞翁失馬,焉知非福,天涯何處無芳草?”。

雖說是兔子不吃窩邊草,老牛喜歡吃嫩草,好馬不吃回頭草,天涯何處無芳草,可是親愛的,為了你的健康、為了你的幸福、為了你的將來、為了你的生命,這草你還是吃了吧,我的小羊!

愛情有三草,請問是哪三草?第一,好馬不吃回頭草。第二,兔子不吃窩邊草。第三,枝上柳絮吹又少,天涯何處無芳草。于美人 

【趙本山體】紙上得來終覺淺,懇請老師畫重點;天若有情天亦老,范圍縮小一點點;天涯何處無芳草,別說整本都要考;絕知此事要躬行,老師請念師生情;春眠不覺曉,掛科得補考;安能摧眉折腰事權貴,題出難了我不會;桃花潭水深千尺,卷子最好一張紙;誰知盤中餐,代表整個班!

見死不救的不是好兄弟,就算有理由也不行。娘的失戀了,老子就不奉陪。天涯何處無芳草,何必單戀悶油瓶。線性木頭 

一草原則:疾風知勁草,二草原則:兔子不吃窩邊草,三草原則:好馬不吃回頭草,四草原則:天涯何處無芳草。付遙 

情花雖好,傷人更痛。玫瑰雖美,可是有刺。香水雖香,奈何有毒。織女何罪?千古銀河!七夕將至,聊聊情字。天涯何處無芳草?別在一棵樹上吊。追得到就泡,追不到就回家睡覺。問世間情為何物?不過是石膏點豆腐!愛情?隨緣就好!

大學時,幾個好友談對象堅持“三草”原則:“兔子不吃窩邊草,好馬不吃回頭草,天涯何處無芳草”。四年中,我們無一人成為愛情的幸運草。

【天涯何處無芳草翻譯】

英:Nowhere in the world without sweet grass.

繁:天涯何處無芳草

本文圖片皆有版權,未經允許禁止轉載:
http://www.ibwlql.live/view.php?id=77017


精彩推薦

蘇軾的古詩大全

作者介紹

蘇軾
{$view->author} 蘇軾(1037-1101),北宋文學家、書畫家、美食家。字子瞻,號東坡居士。漢族,四川人,葬于潁昌(今河南省平頂山市郟縣)。一生仕途坎坷,學識淵博,天資極高,詩文書畫皆精。其文汪洋恣肆,明白暢達,與歐陽修并稱歐蘇,為“唐宋八大家”之一;詩清新豪健,善用夸張、比喻,藝術表現獨具風格,與黃庭堅并稱蘇黃;詞開豪放一派,對后世有巨大影響,與辛棄疾并稱蘇辛;書法擅長行書、楷書,能自創新意,用筆豐腴跌宕,有天真爛漫之趣,與黃庭堅、米芾、蔡襄并稱宋四家;畫學文同,論畫主張神似,提倡“士人畫”。著有《蘇東坡全集》和《東坡樂府》等。.?

蘇軾詩詞名言

 • 減字木蘭花·贈潤守許仲涂

  zhèng zhuāng hǎo kè ,róng wǒ zūn qián xiān duò zé  鄭莊好客,容我尊前先墮幘。  古:仄平仄仄 平仄平平通通仄 ◆幘【入聲十一陌】 今:仄平仄仄 平仄平平平仄平 ◆幘【二波,o,e,uo】 luò bǐ shēng fēng ,jí jí shēng míng bú fù gōng   落筆生風,籍

 • 惆悵東欄一株雪,人生看得幾清明。

  chóu chàng dōng lán yī zhū xuě ,rén shēng kàn dé jǐ qīng míng  ??惆悵東欄一株雪,人生看得幾清明 古:平仄平平仄平仄?平平通仄仄平平◆明【下平八庚】 今:平仄平平通平仄?平平通通通平平◆明【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

 • 十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。

  shí nián shēng sǐ liǎng máng máng ,bú sī liàng ,zì nán wàng 。 ??十年生死兩茫茫,不思量,自難忘。 古:仄平平仄仄平平?通通通?仄通通◆忘【下平七陽】【去聲二十三漾】 今:平平平仄仄平平?通平通?仄通仄◆忘【十唐,ang,iang,uang】

 • 回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。

  huí shǒu xiàng lái xiāo sè chù ,guī qù ,yě wú fēng yǔ yě wú qíng ??回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴 古:通仄仄平平仄仄?平仄?仄平平仄仄平平◆晴【下平八庚】 今:平仄仄平平仄仄?平仄?仄平通仄仄平平◆晴【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】

 • 竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

  zhú zhàng máng xié qīng shèng mǎ ,shuí pà ?yī suō yān yǔ rèn píng shēng  ??竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。 ?? 古:仄仄平平通通仄?平仄?仄平平仄通平平◆生【下平八庚】 今:平仄平平平通仄?平仄?通平平仄通平平◆生【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】 出自:

猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  古詩文網 山西快乐10分钟开奖走势图 上海明星麻将官网下载 孟山都股票代码 哈尔滨麻将游戏下载 吉林十一选五啥时候开 网投秒速赛车公式技巧 神来棋牌官方最新 吉林快三群96群 天津11选5基本走 神测网幸运28 江苏7位数第20010期开奖结果 福建快3综合走势图百度乐彩 5分pk10最精准计划 股票配资推荐 丨推荐杨方配资 679美人捕鱼 追光娱乐老版下载 p62今日开奖号