好文詩網_古詩文大全鑒賞
先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

【踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫】

(2人評價) 5

朝代:宋朝

作者:夏元鼎

 

tà pò tiě xié wú mì chù ,dé lái quán bú fèi gōng fū

踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫

古:仄仄仄平平仄仄 仄平平通仄平平 ◆夫【上平七虞】
今:通仄仄平平仄仄 通平平通仄平平 ◆夫【十四姑,u】
出自:宋·夏元鼎《絕句》
踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫

【釋義】

踏破了鐵鞋也尋不到的詩情靈感,實踐中得來竟全然不費什么功夫。

【問答】

“踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫”是什么意思?
比喻急需的東西費了很大的力氣找不到,卻在無意中得到了。

踏破鐵鞋無覓處得來全不費工夫是什么古詩
答:出處 宋·夏元鼎《絕句》:“崆峒訪道至湘湖,萬卷詩書看轉愚。踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫。” 即南宋詩人夏元鼎的《絕句》,以上為原詩

詩詞原文:

《絕句》

宋·夏元鼎

崆峒訪道至湘湖,萬卷詩書看轉愚。

踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫。

【句例】:

漢語句例:

平時很難看到的東西都有得賣,也許踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫。

真是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫,看她胸部,那是艾琳的妹妹艾雪!

可謂是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫!在方向前想來,眼前這么多的省內各大廳局機關的后起之秀,從長遠說,不都正是自己未來潛在的“客戶”。

也是為之一震,這可真是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫,但似乎,這個趙月趙姑娘也在找這么個人,難道說和他的目的相同,都是為了司馬懿的“天命之間”。

好亞,好亞,我算是知道什么叫做踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫了。

任建心中感嘆,當真是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫,他白天苦苦尋找沒有找到,現在準備回家了,卻在車上遇到這么一位壯漢。

如果‘神’和三島龍崎之流有莫大的關系,那可真是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫!

俞燕飛回頭一瞧,頓時有點欣喜若狂的感覺,踏破鐵鞋無覓處得來全不費工夫啊!只見幾個水手打扮的家伙,保護著兩個女子就在他不遠的地方看絲織品。
真是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫,我費盡心思想要弄一部高品質的冥想術,卻沒想到從宮寒那直接得到了最巔峰的。

可謂是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫,我之前還擔心自己一個人報道會很繁瑣,不過有了可欣和果兒的幫助,到讓我輕松不少。

沒想到果真尋到了書的下落,這下真是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫,看到再次出現的書,不由得大喊出來。

噗嗤,想過來之后的林寒風不由得一陣狂喜,真TM是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫。

踏破鐵鞋無覓處得來全不費工夫,不出所料,這就是那腌臜玩意兒的車隊了。

好啊,原來是你殺掉了梁瑜,正所謂踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫,老子剛要去尋找,你這只小畜生便撞上門了!

踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫,歐陽華突然出現,使得空冥長老驚喜交加,他大笑著從山峰下來,要和歐陽華大戰,趁機將之斬殺,奪取神秘功法。

真是不用我去尋找,真是冤家路窄,真是有趣的事,今天真是好玩啊,踏破鐵鞋無覓處得來全不費工夫,我可是找了好幾天你們了。

如果艾米果真是基地的鑰匙,那真的是太好了,簡直就是踏破鐵鞋無覓處得來全不費工夫!“交易,你得保證別喊我小家伙,我就把你需要的這一切搞定。

王不弱拍著小胸脯,正要退走,骨山洞口之中,一道極為尖銳的聲音從中傳了出來:“踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫,既然來了,就留下吧。

蕭成感覺自己微微有點興奮了,這樣看起來,應該就是傳說中的踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫吧。

只有佯裝沒有聽見一般的向艙板上看去,這不經意的一眼,令他心中陡地一跳,真是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫。

其他幾位的大名也是如雷貫耳啊,要是他們真的就是歷史上的哪些人物,那自己豈不是踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫?劉邦雙手一揮,清了清嗓子。

中英句例:

平時很難看到的東西都有得賣,也許踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫。
Usually very is difficult to see the thing all has sells, perhaps the you wear out iron shoes in hunting round, must come all not to time-consuming. 

【翻譯】:

英:No place to find, come all the time

繁:踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫

韓:?? ? ?? ?? ? ? ??, ? ? ?? ?? ? ? ?? ???
本文圖片皆有版權,未經允許,禁止轉載文章鏈接:
http://www.ibwlql.live/view.php?id=77027


精彩推薦

夏元鼎的古詩大全

作者介紹

夏元鼎
{$view->author}

 生卒年均不詳,約宋寧宗嘉泰初前后在世。少從永嘉諸老游。好觀陰符,嘗游祝融峰,自云遇仙人指授,因為作講義。自號云峰散人、西城真人。

 夏元鼎能詞,著有蓬萊鼓吹一卷,《強村叢書》又注陰符、藥鏡、悟直三書,真德秀為之序,《度上腐談》并傳于世。

 夏元鼎又號西城真人。永嘉(今浙江省永嘉縣)人。嘗入仕為宦,奔走燕齊間,年屆五十,方棄官學道。精于《崔公入藥鏡》、《黃帝陰符經》及《悟真篇》三書,著《紫陽真人悟真篇講義》七卷、《黃帝陰符經講義》四卷及《崔公入藥鏡箋》等,章剖句析,皆有灼見。南宋學者真德秀與其交往相善,并為之撰序,稱元鼎所著“讀之使人煥然無疑”。其所述丹法強調自身修煉,屬南宗清修派。《悟真篇講義》取《悟真篇》詩八十一首,西江月詞十二首,依據張紫陽“三教合一”之旨,征引《道德經》、《陰符經》、《參同契》、《入藥鏡》、《龍虎上經》、《鐘呂傳道集》、《西山會真記》、《指玄篇》等與煉丹密切相關之道書,逐一詮釋,以闡發修煉內丹之要。《陰符經講義》則據四百余文字本經文,逐句逐段釋義,以闡內丹修煉之旨。其中卷四為《圖說》,內載日月圣功圖、奇器萬象圖、三教歸一圖、五行生成圖等。每圖后有圖說,以解圖象之意,皆本于南宗,多論天地陰陽五行化生及金丹之道。

.?

夏元鼎詩詞名言

 • 【踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫】

  tà pò tiě xié wú mì chù ,dé lái quán bú fèi gōng fū 踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫 古:仄仄仄平平仄仄 仄平平通仄平平 ◆夫【上平七虞】 今:通仄仄平平仄仄 通平平通仄平平 ◆夫【十四姑,u】 出自:宋·夏元鼎《絕句》

 • 滿庭芳

  久視長生,登仙大道,思量無甚神通。正心誠意,儒釋道俱同。雖是無為清凈,依然要、八面玲瓏。朝朝見,日烏月兔,造化運西東。 黃婆能匹配,天機玄妙,朔會相逢。正三旬一遇,消息無窮。不待存心想腎,非關是、打坐談空。君知否,靈明寶藏,收在水晶宮。

 • 滿江紅

  人世何為,江湖上、漁蓑堪老。鳴榔處,汪汪萬頃,清波無垢。_乃一聲虛谷應。夷猶短棹關心否。向晚來、垂釣傍寒汀,牽星斗。 砂磧畔,蒹葭茂。煙波際,盟鷗友。喜清風明月,多情相守。紫綬金章朝路險,青蓑箬笠滄溟浩。舍浮云、富貴樂天真,釃江酒。

 • 賀新郎(和劉宰潛夫韻)

  天上神仙路。問誰能、超凡入圣,平虛交付。三島十洲無限景,穩駕鸞輿鶴馭。更馴伏、木龍金虎。造化小兒真劇戲,煉陽精、要戴乾為父。須定力,似愚魯。 三旬一遇交烏兔。便丹成、天長地久,桑田變否。四象五行攢簇處,全藉黃婆真土。無私授、人多胡做。堪嘆紅塵聲利客,向花朝月夕尋妝婦。應不解,乘槎去。

 • 西江月(送臘茶答王和父)

  萬匯陽春吐秀,爭如雀舌含英。先天一氣社前升。啖出昆侖峰頂。 要得丁公煅煉,飛成寶屑窗塵。蜜脾神用脫金形。送與仙翁體認。

猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  古詩文網 山西快乐10分钟开奖走势图 豪利娱乐棋牌官网版下载 安徽快3外 微乐捉鸡麻将下载安 大发快三精准计划 11选5开奖结果5 浙江20选5开奖查询 连准300期杀码公式 快乐十分app下载官网 上海快三 三肖选一肖期期准 怎么下载波克棋牌 快乐飞艇是哪里的彩票 股票配资平台排行榜 恒邦股份股票分析 麻将血流成河怎么胡牌 2013年上证指数